Generalforsamling 2024

Hjemmesideindhold

Kære Medlemmer,

I henhold til vedtægterne for Grundejerforeningen Solbakken indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tilmelding finder sted her: https://solbakken8210.dk/events/generalforsamling-2024/.

Dato: 21. marts 2024
Tidspunkt: Kl. 19
Sted: Sognehuset, Hasle Kirke

Der vil blive serveret kaffe og kage, øl og vand. Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op og deltage aktivt i beslutningsprocessen for vores fælles grundejerforening.

Da Isabel Engelbredt er fraflyttet kvarteret, mangler vi et medlem til bestyrelsen. Vi har stillet forslag om at ændre på den minimale størrelse for at gøre det lettere at stille en gyldig bestyrelse. Alligevel vil jeg gerne opfordre alle der kunne være interesserede til at stille op. Det er kun en fordel at være flere. For at dække alle tre områder mangler vi pt. en repræsentant for området nord for Viborgvej.

Med venlig hilsen,
Mads Hyldegaard
Formand, Grundejerforeningen Solbakken

Generalforsamling 2023

Kære medlemmer

Så er det tid til årets generalforsamling. Den bliver holdt torsdag d. 30. marts kl 18:30 i Folkehuset Hasle.

Bestyrelsen har siden den overtog i maj 2022 kørt på nødblus. Tilsagn fra et medlem uden for bestyrelsen har sparket liv i håbet om at foreningen kan fortsætte. Vores intention for bestyrelsesarbejdet er at holde selve udlånsdelen i foreningen velkørende til alles gavn. Kommer der nye kræfter til med andre ambitioner er vi selvfølgelig lydhøre.

Men der SKAL findes tre nye til bestyrelsen, for at foreningen kan fortsætte. Vi har tilsagn fra et medlem om at stille op. Uanset hvilket argument man hver især har for ikke at ville bidrage, så er det i sidste ende et spørgsmål om foreningens overlevelse. Derfor er det ekstremt vigtigt, at de medlemmer der ønsker foreningen skal fortsætte, også er villig til at tage en tørn i foreningens drift, og derfor skal i selvfølgelig også møde op til generalforsamlingen, så i har mulighed for at blive hørt, stille op og bruge jeres stemmeret.

Tilmeld dig til generalforsamling her.

Bestyrelsen er naturligvis meget lydhør for både forslag til dagsorden, samt opstillere før selve generalforsamlingen afholdes. Så hold jer ikke tilbage med at skrive til os.

Mvh.Bestyrelsen