Udstyrskatalog

Foreningen stiller en lang række udstyr og værktøj gratis til rådighed til medlemmerne. Udstyret opbevares på et antal depoter fordelt rundt i området og bookes ved at kontakte depotbestyrerne direkte. Ud for hver type materiel er angivet hvilket depot, det opbevares på.
For at få oplyst kontaktoplysninger på depotbestyrerne kræver det at man er logget ind på hjemmesiden, og man skal være aktivt betalende medlem for at kunne låne udstyret. 

ANSVAR VED LÅN AF UDSTYR:

 • Det er vigtigt, at låner gør depotbestyreren opmærksom på alle fejl og mangler på udstyret både forud og efter lånet. Således undgår det enkelte medlem at gøres ansvarlig.
 • Iht. vedtægternes § 9 stk. 2  defineres at “Udgifter til reparation eller nyanskaffelse af udlånt udstyr betales af Grundejerforeningen. I tilfælde af misligholdelse kan det låntagende medlem gøres erstatningspligtig“.
  Dette forhold omhandler udelukkende alm. slid og brug, og ikke skader relateret til f.eks. kørsel med trailere altså færdselsuheld o.l. hvor det er det enkelte medlems bilforsikring, der skal aktiveres. Her er det vigtigt at påpege, at den almindelige bilforsikring normalt kun dækker skader på tredjepart. Kun i tilfælde af svigt/brud pga. fejl og mangler på trailerne, kan foreningen gøres ansvarlig for de direkte udgifter til reparation eller nyanskaffelse af disse. Sørg endelig for at få afklaret dit individuelle forsikringsforhold før lån af foreningens udstyr.
 • Foreningen kan ikke gøres ansvarlig for skader af nogen art på personer, materiel, last m.m. ift. brugen af udstyret. Dette uanset årsagen til skaden. Det skal dækkes af medlemmet egen forsikring eller på anden vis.

Trailere

 • Trailer (totalvægt 500 kg, lasteevne 375 kg), depot 4.

 • Trailer (totalvægt 500 kg, lasteevne 375 kg), depot 5.
  OBS: Gamle billeder. Ny Trailer er klar til brug.

 

 • Taget ud af brug! Stor trailer med tip (totalvægt 1000 kg, lasteevne 700 kg), depot 1.

 

Hvor meget må man læsse på?

Vær venligst meget omhyggelig med at overholde trailernes lasteevne, da de ellers overbelastes og nedslides før tid og føreren risikerer bøde. Ved kørsel med sand/jord kan man med fordel antage at en skovlfuld vejer 5 kg (jord) / 8 kg (sand) og tælle sig frem til lasteevnen. I hver trailer ligger der en vejledning om trailerens vægt, størrelse samt køretøjets tilladte totalvægt.

Se også www.fdm.dk (skriv trailervægt i søgefeltet) kan man kontrollere om bil, trailer og last overholder lovens krav om vogntogets (trailer + bil) vægt og kørekort.

Hvor lang tid kan man låne traileren?

Traileren i depot 5 (hos Jörgen Hanner) kan normalt kun lånes én dag. Længerevarende lån aftales direkte med ham.

Traileren i depot 4 (hos Svend Johnsen) kan lånes i en periode op til 5 dage, helst ikke hen over en weekend i sommerhalvåret; april – august (incl.)

Traileren i depot 1 (hos Ditlev Brodersen) kan lånes på de tidspunkter den er ledig iht. dens ledig/optaget kalender.

Haveudstyr

 • Vertikalskærer (plænelufter), elektrisk, depot 2.

 • Vertikalskærer (plænelufter), benzin, depot 3.

 

 • Topsaks og -sav, depot 2.
 • Frugtplukker, depot 2.
 • Topsaks, depot 4.

Rengøringsudstyr

 • Stor højtryksrenser, depot 2.
 • Terrassevasker til højtryksrenser, depot 2.
 • Rensebånd (stort, 15 meter og lille, 5 meter), depot 3.
 • Rensebånd (lille og stort), depot 4.
 • Brøndrenseskovl (diameter 15-20 cm), både depot 2, 3 og 4.

Stiger

 • Tagstige (letmetal, 6 meter + tillægsstykke 3 meter), depot 2.
 • Skydestige (2-delt, 7.2 meter, 160 kg), depot 3.
 • Wienerstige (letmetal, 2-3 meter), depot 3.

Mosterianlæg

Solbakken har sit eget mosterianlæg der bruges til den årlige mosteridag. Anlægget består af en kværn, to pressere og baljer og andet udstyr. Det er ikke købt til udlån, men medlemmer kan godt låne anlægget på betingelse af at de har deltaget i en mosteridag og set hvordan det fungerer i praksis. Det er omfangsrigt og dyrt udstyr, og for at være sikre på at udstyret behandles optimalt, har vi indført et depositum på 500 kr for at låne det. Beløbet skal indbetales til foreningens bankkonto via oplysningerne på bliv medlem siden, og beløbet vil blive returneret når bestyrelsen efterfølgende har sikret sig at udstyret er i tilfredsstillende stand.

Skriv til bestyrelsen – i god tid – hvis du ønsker at låne det.