Organisering

Grundejerforeningen Solbakken organisering ift. Hasle Fællesråd

Hvad er Hasle Fællesråd?

Fællesrådet – dit talerør til kommunen
“Du kan kontakte det lokale fællesråd, hvis du vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i dit lokalområde. Fællesrådet er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning 

Hvorfor er der så få legepladser i mit lokalområde? Hvad kan vi gøre for at give børnene en sikker vej til skolen? Hvorfor skal vi rejse til den anden ende af kommunen for at benytte en svømmehal?

Brænder du inde med spørgsmål om udviklingen i dit lokalområde, kan det være en god ide at kontakte dit lokale fællesråd. Det er rådets opgave at tage disse spørgsmål op i forhold til kommunen.

Fællesrådet er en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.” citat fra Aarhus Kommunes 

“I Aarhus Kommunes budget er der afsat et årligt beløb til at støtte fællesrådenes arbejde.”
Formål er sikring af “at fællesrådet støtter en bred vifte af foreninger i det lokale område, samt at fællesrådet har til opgave at være områdets talerør over for kommunen.” citat fra Aarhus Kommunes

Fællesrådene arbejder efter en samarbejdsaftale med kommunen (feb. 2018), som bygger på Aarhus model for borgerinddragelse (2004).

Hvad betyder det for grundejerforeningen?

Det faktum at Fællesrådende skal være borgernes talerør overfor kommunen, gør at Grundejerforeningen i udgangspunktet ikke selv skal sætte sig selv i samme rolle. Det betyder nærmere at Grundejerforeningen skal værne om et godt samarbejde med Hasle Fællesråd, men samtidigt aktivt holde Fællesrådet op på deres forpligtelse som talerør.
Hvordan dette effektueres i praksis kan der ikke sættes “2 streger under”, og der vil nok være lige så mange meningen om dette som der er borgere/medlemmer. Uanfægtet de mange forskellige holdning der kan være, kan der antages at være enighed om følgende:

  • Fællerådet skal informerer og distribuerer alle informationer om deres arbejde med kommunen, således at borgerne/medlemmerne har et komplet grundlag at udøve sin borgerindragelses mulighed på.
  • Vurderer Grundejerforeningen at Fællesrådet ikke varetager foreningens interesser tilfredsstillende, kan foreningen vælge at klage til kommunen og samtidigt selv vælge at varetage medlemmernes talerør overfor kommunen. Her er det væsentligt at påpege at det ikke er enkelt individets interesser der påtænkes, men et forhold som ville blive sendt til afstemning i Grundejerforeningen på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling, eller evt. via en digital afstemning.

Øvrige lokale grundejerforeninger

KornmodsbakkenHasle-NyvangKalenderkvarteret
Holmstrup BakkerRyhøjenHaslegårdsvænget
Haslevangsvej SydHaslevænget