Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i foreningen ved afholdelse af bestyrelsesmøder, hvor emner af interesse for foreningens medlemmer diskuteres. Mødernes frekvens afhænger af behovet.
De 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Suppleanter udpeges for 1 år ad gangen.

Formand

Mads Konge Petersen
Haslevangsvej 73

Mads Konge Petersen

Næstformand og sekretær 

Søren Søndergaard Jørgensen
Solhøjvej 23

Kasserer

Mikkel Rømer
Klokkerbakken 100

 

Medlem

Mikkel Hougaard
Staghøjvej 21

 

Medlem

Sergiu Talnaci
Runehøjen 16

 

1. suppleant

Karen Hesselund Jensen
St. Blichers Vej 74

2. suppleant

Michael Sjælland
Højkolvej 30