Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i foreningen ved afholdelse af bestyrelsesmøder, hvor emner af interesse for foreningens medlemmer diskuteres. Mødernes frekvens afhænger af behovet.
De 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Suppleanter udpeges for 1 år ad gangen.

(bestyrelsen er ikke fuldtallig, og den nye bestyrelse er primært valgt til at udføre en ekstraordinær generalforsamling. Denne med henblik på at etablere en komplet ny bestyrelse, eller nedlægge foreningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt ved 4 fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Se referat fra generalforsamlingen)

Medlem ikke konstitueret endnu

Solvej M. P. Waagepetersen
Østrevej 26

Bestyrelsesmedlem

Medlem ikke konstitueret endnu 

Mads Hyldegaard
Herredsvej 14

Bestyrelsesmedlem

Medlem ikke konstitueret endnu

Kresten Kjær Sørensen
Runestenen 12

 

 

Medlem

Ikke besat!

 

1. suppleant

Svend Bruun Johnsen
Runestenen 1

Bestyrelsesmedlem

2. suppleant

Ikke besat!