Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i foreningen ved afholdelse af bestyrelsesmøder, hvor emner af interesse for foreningens medlemmer diskuteres. Mødernes frekvens afhænger af behovet.
De 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Suppleanter udpeges for 1 år ad gangen.

(bestyrelsen er i udfordret på ressourcer afledt af Covid19 restriktioner, og manglende mulighed for officielt at udtræde, herunder skaffe nye bestyrelsesmedlemmer)

Formand

Mads Konge Petersen
Haslevangsvej 73

(defacto afgået 2020, men da der ikke har kunnet afholdes generalforsamling pga. Covid19, er der ikke fundet nye bestyrelsesmedlemmer)

Mads Konge Petersen

Næstformand og sekretær 

Søren Søndergaard Jørgensen
Solhøjvej 23

(defacto afgået 2020, men da der ikke har kunnet afholdes generalforsamling pga. Covid19, er der ikke fundet nye bestyrelsesmedlemmer)

Kasserer

Mikkel Rømer
Klokkerbakken 100

(defacto afgået 2021, men da der ikke har kunnet afholdes generalforsamling pga. Covid19, er der ikke fundet nye bestyrelsesmedlemmer)

 

Medlem

Sergiu Talnaci
Runehøjen 16

 

1. suppleant

Karen Hesselund Jensen
St. Blichers Vej 74

2. suppleant

Michael Sjælland
Højkolvej 30