Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i foreningen ved afholdelse af bestyrelsesmøder, hvor emner af interesse for foreningens medlemmer diskuteres. Mødernes frekvens afhænger af behovet.
Minimum 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Suppleanter udpeges for 1 år ad gangen.

Næstformand

Solvej M. P. Waagepetersen
Østrevej 26
Bestyrelsesmedlem

Formand 

Mads Hyldegaard
Herredsvej 14
Bestyrelsesmedlem

Medlem

Christian Møller
Åbyhøjvej 2C
 

 

 

Medlem

Carina Serritzlew

 

Kasserer

Anne Thornholm
Højkolvej 40

Suppleant

Svend Bruun Johnsen
Runestenen 1
Bestyrelse