Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i foreningen ved afholdelse af bestyrelsesmøder, hvor emner af interesse for foreningens medlemmer diskuteres. Mødernes frekvens afhænger af behovet.
De 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Suppleanter udpeges for 1 år ad gangen.

Næstformand

Solvej M. P. Waagepetersen
Østrevej 26

Bestyrelsesmedlem

Formand 

Mads Hyldegaard
Herredsvej 14

Bestyrelsesmedlem

Medlem

Christian Møller

Åbyhøjvej 2C

 

 

 

Medlem

Isabel Pedersen

 

Kasserer

Anne Thornholm

Højkolvej 40

 

Suppleant

Svend Bruun Johnsen
Runestenen 1

Bestyrelse