Afholdt Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt d. 31. maj. 2022.

Desværre var antallet af fremmødte husstandsmedlemmer, eks. den afgående bestyrelse og depotbestyrere, ca. 10 individder.
Dermed var den af bestyrelsen tidligere varslede bekymring om etablering af en ny bestyrelse udfordret fra starten af generalforsamlingen.

Den udfordring blev bekræftet, da ingen ønskede at engagere sig, trods ønsket om at foreningen skulle fortsætte. En længerevarende debat om alt fra hvorledes bestyrelse kunne sammensættes, og hvorvidt foreningen skulle nedlægges, foregik i længere tid.
Resultatet blev at der nødtvunget blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer – det kun absolut nødvendige antal – og med det formål, at den bestyrelse skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens medlemmer ville få en sidste chance for at engagere sig i bestyrelse m.m.

I tilfælde af at der fortsat ikke kan skaffes den nødvendige opbakning, skal der stemmes om nedlæggelse af foreningen.

Det er naturligvist beklageligt at situationen er sådan. Den afgåede bestyrelse har gennem flere år forsøgt at dokumentere udfordringerne med faldende medlemstal, og nye medlemmers ønsker og forventninger, og dermed nødvendigheden af at skulle tilpasse foreningen til det som de efterfølgende “generationer” ønsker.
Dette års survey – første og eneste – underbyggede bestyrelsens bekymringer, og derfor tog bestyrelsen også initiativ til at stille forslag til afstemning baseret på resultatet af denne survey. Se nærmere om dette i referatet fra generalforsamlingen.

Både den nye og den afgåede bestyrelse håber fortsat at den ekstraordinære generalforsamling får succes med at skaffe opbakning, således at foreningen ikke bliver nedlagt.

På vegne af den afgåede bestyrelse, siger vi tak for tilliden igennem årene, og krydser fingre for den nye bestyrelses succes og foreningens bestående.

Last Updated on 13. maj 2024 by Mads Hyldegaard