Virke & formål

Hvad er foreningens formål, og hvorfor skal man være medlem?

 • Først og fremmest så er det frivilligt
 • Der er ingen forpligtelse ved at være medlem
 • Kontingentet er kun kr. 150,- !

Da Grundejerforeningen er en frivillig stiftelse, og at de fleste hustande ikke er pålagt krav til vedligeholdelse af fællesarealer, er Grundejerforeningens virke ikke administration af disse områder. Enkelte veje der hører til Grundejerforeningen er private veje – med vedligeholdelse pligter – med selvstændigt Vejlaug. Grundejerforeningen agere paraply organisation for disse vejlaug, primært for at sikre et kommunikativt forum for hele grundejerforeningens område.

Grundejerforeningen har store ambitioner om at samle alle beboerne i foreningens område, for bl.a. at skabe et stærkt sammenhold og stemme i lokalsamfundet. Foreningen ønsker at flytte fokus fra administrativt udlån af foreningens indkøbte materiel – i form af trailere, højtryksrenser, stiger m.m. – til dets medlemmer, til at fokus på:

 • At få udbredt medlemskabet. Grundejerforeningen har de seneste mange år haft et medlemstal under 200 hustande, og Grundejerforeningens potentiale er over 1000 hustande. Der er faktisk tale om en af landets potentielt største Grundejerforeninger.
 • At skabe et større sammenhold og tættere bekendtskab til sine naboer.
 • At skabe en god kommunikationsplatform til og mellem medlemme.
 • At understøtte sociale tiltag, grupperinger og arrangementer.
 • At være en stærkt lokalsamfundsmæssig stemme.
 • At supportere medlemmerne i forhold som kloakseparering.
 • At supportere medlemmerne i forholdet vedr. privatisering af vejene.
 • At…