Husejer

Husejer/Grundejer

Siderne i denne menu omhandler bl.a. hvilke pligter, regler osv. man som husejer er ansvarlig for. Det er udelukkende oplysninger af generel karakter som dækker over hele grundejerforeningens område, men uden at gå detaljeret ind i de forskellige kommuneplaner, lokalplaner m.m. som gælder for den enkeltes ejendom.
Derudover er der nogle sider der omhandler konkrete emner der vedrører husejerne i grundejerforeningens område.

Bemærk at oplysningerne på siderne udelukkende er af informativ karakter og kan være fejlagtige eller irrelevante. Oplysningerne skal verificeres af den enkelte husejer selv, og Grundejerforeningen kan ikke gøres ansvarlig for urigtige oplysninger.

Derudover vil siderne også bruges til at informere om forskellige tiltag/muligheder der findes i foreningens område.