Reservationsoversigt

Reservationer af traileren på depot 1 (Bakkefaldet 30):

Status
pending
confirmed
reservation
cancelled

Reservationer af traileren på depot 4 (Runestenen 1):

Status
pending
confirmed
reservation
cancelled