Vedtægter

Nedenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen marts 2017 og annullerer alle tidligere vedtægter.

Vedtaegter-godkendte