Pligter, regler tiltag osv.

Pligter, regler m.m

På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du finde informationer om de forpligtelser som du er pålagt som grundejer – f.eks.

  • Hvordan kommer du for eksempel af med dit haveaffald?
  • Hvordan er reglerne for hegn og skel?
  • Hvornår skal du rydde dit fortov for sne?
  • Hvilke opgaver tager kommunen sig af, og hvilke skal du selv sørge for?
  • Hvilke regler gælder ifm. skorstenfejer?

På Aarhus Kommunes hjemmeside findes generel information til alle boligejere i kommunen, og der vil ofte gælde særlige regler for din hustand, hvilket vil fremgår af f.eks. lokalplaner/byplanvedtægter og specifikke tinglysninger på ejendoms- og områdeniveau. Disse informationer kan findes via OIS den Offentlige Informationsserver, Tingbogen den Offentlige Tinglysningsregistrering, og PlanData det digitale Register for fysisk planlægning i Danmark.
OIS samler for det meste informationer ind fra de øvrige instanser, hvorved en søgning på sin egen ejendom bør vise alle gældende informationer.

Byggeri
Har du planer om at bygge, renovere m.m. gælder byggeloven. Det udmønter sig i praksis ved Bygningsreglementet, der håndtere byggereglerne på landsplan. Den enkelte kommune kan så vælge at varetage disse regler på en bestemte måde, og det er via Aarhus Kommune at reglerne bliver administreret, f.eks. flytning, byggetilladelser, boligstøtte, ejendomsskat, planlægning og grundsalg.

Borgertip
Aarhus kommune har en hjemmeside kaldet borgertip – der er også lavet en APP til mobiltelefonen – hvor man kan tippe kommunen om skader og manglende vedligehold, således at borgerne kan bidrage med at holde kommunen pæn og ren.

Videnscenter

Bolius boligejernes videnscenter – som er en organisation under Realdania – indeholder en meget stor mængde relevant viden til fri benyttelse. Derudover har de bl.a. også lavet Husets Kalender, som både er lavet til web samt mobil applikation. Et rigtigt godt værktøj til at få viden om hvad og hvornår forskellige opgaver ifm. det at være boligejer bør udføres, samt en kalender til konkret at planlægge opgaverne. 

Nabohjælp

Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råd har etableret en online platform – med tilhørende APP til mobilen – og via denne helt gratis service, har man mulighed for at benytte sine naboer til at hjælpe med at sikre vores hjem og gøre det besværligt at gennemføre et tyveri. Se mere her, samt i den korte video nedenfor.