Bliv medlem

Indmeldelse foregår ved følgende procedure:

blive_medlem

Først overfør kontingentbetalingen (150 kr) til foreningens konto i Nordea, 1981 – 9840 023 529, og i prioriteret rækkefølge anføre adresse og navn i feltet “besked til modtager”. Har i ikke mulighed for direkte indmeldelse via netbank, kan man rette henvendelse til sin bank.

Venligst gennemfør betalingen før indmeldelsen via nedenstående formular gennemføres, da indmeldelsen medfører at bestyrelsen kontrollerer indbetalingen via netbanken før indmeldelsen kan godkendes, og dermed vil medlemskabet blive hurtigere gennemført. Det er også vigtigt at alle oplysninger udfyldes korrekt for at være fuldgyldigt medlem.

Medlemskontingentet er p.t. 150 kr. og opkræves én gang årligt, helst via en fast bank overførsel inden 1. marts hvert år. Ved manglende rettidig indbetaling vil man automatisk blive udmeldt indtil indbetalingen er gennemført.

Bemærk at selve indmeldelse og registrering er adskilt fra login til hjemmesiden.