Generalforsamling 2024

Den 21. marts 2024 kl. 19:00 - 22:00

Viborgvej 158

Kære Medlemmer,

I henhold til vedtægterne for Grundejerforeningen Solbakken indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig. Kan navn og mail ikke ændres, så skriv det i kommentarfeltet.

Dato: 21. marts 2024
Tidspunkt: Kl. 19
Sted: Sognehuset, Hasle Kirke

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Mads Hyldegård og Solvej Waagepetersen er på valg. Modtager begge genvalg.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Hjælp til opdatering af hjemmesiden.
8. Fælles arrangementer på medlemmers initiativ.
9. Indkøb af ny stor trailer. Det kan ikke længere betale sig at vedligeholde den store trailer, som skrottes. Det skal besluttes om der er et behov og i så fald hvad der skal til for at dække det.
10. Indkøb af ny grenhakker.
11. Ændring af vedtægter hvad angår størrelsen af bestyrelsen, fra fem faste bestyrelsesmedlemmer til fire faste bestyrelsesmedlemmer. Dette for at gøre det nemmere at stille en beslutningsdygtig bestyrrelse.
12. Depothonorar ændres for at spare penge. Vi foreslår at erstatte depothonoraret med et årligt møde med forplejning for depotbestyrere og bestyrelsesmedlemmer.
13. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent samt vederlag.
14. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 11. marts. Forslag kan sendes til bestyrelse@solbakken8210.dk.

Der vil blive serveret kaffe og kage, øl og vand. Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op og deltage aktivt i beslutningsprocessen for vores fælles grundejerforening.

Da Isabel Engelbredt er fraflyttet kvarteret, mangler vi et medlem til bestyrelsen. Vi har stillet forslag om at ændre på den minimale størrelse for at gøre det lettere at stille en gyldig bestyrelse. Alligevel vil jeg gerne opfordre alle der kunne være interesserede til at stille op. Det er kun en fordel at være flere. For at dække alle tre områder mangler vi pt. en repræsentant for området nord for Viborgvej.

Med venlig hilsen,
Mads Hyldegaard
Formand, Grundejerforeningen Solbakken

Booking er ikke længere tilladt til denne dato.