Afholdt Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt d. 31. maj. 2022.

Desværre var antallet af fremmødte husstandsmedlemmer, eks. den afgående bestyrelse og depotbestyrere, ca. 10 individder.
Dermed var den af bestyrelsen tidligere varslede bekymring om etablering af en ny bestyrelse udfordret fra starten af generalforsamlingen.

Den udfordring blev bekræftet, da ingen ønskede at engagere sig, trods ønsket om at foreningen skulle fortsætte. En længerevarende debat om alt fra hvorledes bestyrelse kunne sammensættes, og hvorvidt foreningen skulle nedlægges, foregik i længere tid.
Resultatet blev at der nødtvunget blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer – det kun absolut nødvendige antal – og med det formål, at den bestyrelse skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens medlemmer ville få en sidste chance for at engagere sig i bestyrelse m.m.

I tilfælde af at der fortsat ikke kan skaffes den nødvendige opbakning, skal der stemmes om nedlæggelse af foreningen.

Det er naturligvist beklageligt at situationen er sådan. Den afgåede bestyrelse har gennem flere år forsøgt at dokumentere udfordringerne med faldende medlemstal, og nye medlemmers ønsker og forventninger, og dermed nødvendigheden af at skulle tilpasse foreningen til det som de efterfølgende “generationer” ønsker.
Dette års survey – første og eneste – underbyggede bestyrelsens bekymringer, og derfor tog bestyrelsen også initiativ til at stille forslag til afstemning baseret på resultatet af denne survey. Se nærmere om dette i referatet fra generalforsamlingen.

Både den nye og den afgåede bestyrelse håber fortsat at den ekstraordinære generalforsamling får succes med at skaffe opbakning, således at foreningen ikke bliver nedlagt.

På vegne af den afgåede bestyrelse, siger vi tak for tilliden igennem årene, og krydser fingre for den nye bestyrelses succes og foreningens bestående.

Survey 2022

Survey 2022

Hermed resultatet af den udførte survey efter bearbejdning.
Den vedhæftede tabeludskrift, er de rå ubearbejdede data. 

Generalforsamling 2022

Kære medlemmer

Efter en ufrivillig Coronapause, er det nu muligt for os at mødes og afholde generalforsamlingen.
I 2020 nåede vi jo akkurat at indkalde til generalforsamlingen, men blev forhindret i at afholde den, da landet lukkede ned.

I 2020 havde vi også lagt store kræfter i at udarbejde en survey, som vi havde store forventninger til skulle hjælpe os med at sætte en retning for foreningen, og dermed bestyrelsen. Det har vi stadig, om end det nu bliver på en ny bestyrelses vegne.
Det er helt essentielt for foreningen at få besvaret de spørgsmål vi har stillet, og vi har hårdt brug for at ABSOLUT ALLE medlemmer udfylder den, og dermed yder foreningen og bestyrelsesmedlemmerne en minimal men vigtig indsats

Så husk at gennemføre vores survey! https://forms.gle/p7arTKnrWH4z7rJJ8 TAK!

Vi har en bøn mere, som dog er helt uafhængig af vores survey. Der SKAL findes en komplet ny bestyrelse, så det er på samtlige poster der skal findes nye medlemmer til at overtage. Uanset hvilket argument man hver især har for ikke at ville bidrage, så er det i sidste ende et spørgsmål om foreningens overlevelse. Derfor er det ekstremt vigtigt at de medlemmer der ønsker foreningen skal fortsætte, også er villig til at tage en tørn i foreningens drift, og derfor skal i selvfølgelig også møde op til generalforsamlingen, så i har mulighed for at blive hørt, stille op og bruge jeres stemmeret.
(GLEM IKKE AT TILMELDE JER GENERALFORSAMLINGEN)

Bestyrelsen er naturligvis meget lydhør for både forslag til dagsorden, samt opstillere før selve generalforsamlingen afholdes. Så hold jer ikke tilbage med at skrive til os.

Mvh.

Bestyrelsen