Generalforsamling 2022

Kære medlemmer

Efter en ufrivillig Coronapause, er det nu muligt for os at mødes og afholde generalforsamlingen.
I 2020 nåede vi jo akkurat at indkalde til generalforsamlingen, men blev forhindret i at afholde den, da landet lukkede ned.

I 2020 havde vi også lagt store kræfter i at udarbejde en survey, som vi havde store forventninger til skulle hjælpe os med at sætte en retning for foreningen, og dermed bestyrelsen. Det har vi stadig, om end det nu bliver på en ny bestyrelses vegne.
Det er helt essentielt for foreningen at få besvaret de spørgsmål vi har stillet, og vi har hårdt brug for at ABSOLUT ALLE medlemmer udfylder den, og dermed yder foreningen og bestyrelsesmedlemmerne en minimal men vigtig indsats

Så husk at gennemføre vores survey! https://forms.gle/p7arTKnrWH4z7rJJ8 TAK!

Vi har en bøn mere, som dog er helt uafhængig af vores survey. Der SKAL findes en komplet ny bestyrelse, så det er på samtlige poster der skal findes nye medlemmer til at overtage. Uanset hvilket argument man hver især har for ikke at ville bidrage, så er det i sidste ende et spørgsmål om foreningens overlevelse. Derfor er det ekstremt vigtigt at de medlemmer der ønsker foreningen skal fortsætte, også er villig til at tage en tørn i foreningens drift, og derfor skal i selvfølgelig også møde op til generalforsamlingen, så i har mulighed for at blive hørt, stille op og bruge jeres stemmeret.
(GLEM IKKE AT TILMELDE JER GENERALFORSAMLINGEN)

Bestyrelsen er naturligvis meget lydhør for både forslag til dagsorden, samt opstillere før selve generalforsamlingen afholdes. Så hold jer ikke tilbage med at skrive til os.

Mvh.

Bestyrelsen

CoronaVirus udskyder Generalforsamlingen

Må indrømme at jeg aldrig havde forestillet mig at skulle skrive sådan et indlæg på vores hjemmeside, men situationen er jo desværre bare således, at virkeligheden indhenter os hurtigere end bestyrelsen har kunnet forestille sig.

Resultatet er derfor at vi ikke afholder vores årlige Generalforsamling d. 18 marts, da det vil stride mod de anbefalinger og retningslinjer der er udstukket af staten. Der kunne sikkert kunne findes et smuthul, eller reglerne bøjes en smule, eller vi kunne nedtone den reelle risiko. Men det ansvar er der ingen af os i bestyrelsen der ønsker at tage på os.

Vi håber på at kunne afholde Generalforsamlingen inden udgangen af maj, men vi kan desværre ikke spå om hvad fremtiden bringer for CoranaVirussen.

Mvh.
Formanden

2019 går på hæld

Inden vi forlader 2019 og træder ind i det nye år, er der lige et par ting der skal fremhæves.

Vigtigst af alt er at bestyrelsen har forsøgt at finde en løsning på vores MobilePay udfordringer, nu hvor vi ikke længere kan benytte MobilePay uden uforholdsmæssige store omkostninger til følge.

Vi har for nuværende ikke en løsning på problemet, og får det muligvist ikke. Derfor er vi tilbage til kun at kunne modtage vores kontingent m.m. via almindelig bankoverførsel. Det er heldigvist også en rigtig god og nem løsning som alle kan oprette selv via deres netbank, eller bede deres bankrådgiver om at sætte op til automatisk årlig betaling. Betalingsdetaljer fremgår af bliv medlem siden.

Derudover så kan vi oplyse at vores bestyrelsesmedlem Mikkel Hougaard har fået solgt sit hus.

Det medfører naturligvist også at bestyrelsen bliver en person mindre, og de plads skal jo udfyldes.  Så derfor kan man jo allerede nu skrive ind til bestyrelsen og melde sig under fanerne, forud for den kommende generalforsamling i marts måned.
Der skal lyde en stor tak til Mikkel for hans indsats i bestyrelsen.

 

Sidst er der bare at sige tak for 2019, og hav en fortsat god jul og et rigtigt godt nytår.

Bestyrelsen