Generalforsamling 2017

Kære medlem

Hermed et lille introduktion til årets generalforsamling d. 14. marts 2017 kl. 18:30.

HUSK tilmelding under begivenheder så vi ved hvor mange der kommer.

Tager i et kig på dagsordenen, beretningen og de øvrige dokumenter på foreningens hjemmeside, vil i kunne se at der er mange tunge emner som bestyrelsen bringer op på årets generalforsamling – vedtægter og foreningens fremtid/retning. Disse emner fordrer en ekstra forklaring.

Vedtægter – Ud over at bestyrelsen ønsker at indføre nogle konkrete ændringer/tilføjelser for at effektivisere bestyrelsens arbejde, så har vi valgt at lave en general opdatering, eller måske er det bedre at kalde det en professionalisering. Den generelle del udgør en udfyldning og detaljering af de eksisterende vedtægter, således at det præciseres hvordan foreningen skal “styres/fungere”. I efterforskningsarbejdet med at læse og sammenligne andres vedtægter, fik vi også mulighed for at forstå mere om hvilket retsgrundlag foreninger er baseret på. Når vi starter op på en drøftelse af hvorledes bestemmelserne skal fortolkes, og hvilken retspraksis der ligger til grund for disse, er der mange forskellige holdninger til hvad der er rigtigt. Uanfægtet af hvorledes vi hver især tror det forholder sig, er det bestyrelsens opfattelse at vi skal undgå tvivl ved at præcisere hvad vi IKKE ønsker der skal kunne ske.
Et eksempel herpå er at undgå tvivl om at generalforsamlingen ved simpelt flertal af de fremmødte, kunne optage et lån på alle medlemmers vegne med solidarisk hæftelse for hvert medlem. Jeg tror at alle medlemmer er enige med bestyrelsen om at vi ikke ønsker at den mulighed skal være til stede, og for at undgå nogen form for tvivl om at det faktisk kunne lade sig gøre, hvis ikke man har skrevet andet i sine vedtægter. Så er det bestyrelsens ønske at fjerne enhver tvivl, og dermed ændre vedtægterne til at sikre medlemmernes rettigheder mest muligt ift. foreningens virke.

Foreningens fremtid – Som bestyrelsen tidligere har skrevet ud til medlemmerne i nytårsbrevet, opslag på hjemmesiden m.m. er det bestyrelsens opfattelse at foreningen ikke har nogen fremtid, hvis ikke foreningens eksistensgrundlag revurderes. Med dagsordenen følger der også en artikel fra Bolius tilbage i 2013. Denne artikel peger ret præcist på de samme udfordringer som bestyrelsen ser gøre sig gældende i vores egen forening. Det faktum at vi med en storstillet rekruttering i sensommeren – uden succes – viser det klart at vi ikke har noget attraktivt at tilbyde nye medlemmer på nuværende tidspunkt. Hvor mange af vores nuværende medlemmer der også mener vi ikke har noget at tilbyde er også vigtigt for bestyrelsen at vide, for foreningen kan ultimativt ikke eksistere uden medlemmer. Bestyrelsen har også forsøgt at få medlemmerne til aktivt at tage del i foreningens fremtid, ved at tilbyde deres ressource men igen uden succes.

Generalforsamlingen er jo foreningens demokratiske øverste ledelse, og bestyrelsen skal/bør jo arbejde ud fra generalforsamlingens mandat. Derfor har bestyrelsen brug for at medlemmerne aktiveres og tager del i foreningens fremtid ved bl.a. at sætte kursen for foreningen, om det være sig at bakke op om bestyrelsens bekymring, eller ved at modsætte sig en potentiel ny kurs.

For at effektivisere debatten på generalforsamlingen ønsker bestyrelsen at de medlemmer som ikke forstår hvad det er bestyrelsen forsøger at sige, eller har andre forståelsesmæssige spørgsmål til både vedtægter og foreningens fremtid, så vil bestyrelsen appellere til at dette gøres før generalforsamlingen. Der er ikke megen tid til en omfattende forståelsesmæssig forklaring på selve generalforsamlingen.

Sidst men ikke mindst så  er der jo valg til bestyrelsen og revisor, og derfor har vi brug for nogle der vil stille op til valget, og helt specifikt mangler vi suppleanter til bestyrelsen. Så kontakt bestyrelsen så vi kan stille “dig” som forslag, og samtidigt kan du jo forhøre dig om hvad vi kan tilbyde.
 
Vi ses til generalforsamlingen.

Mvh. Bestyrelsen

[wpfilebase tag=fileurl id=71 linktext=’ Dagsorden’ /], 
[wpfilebase tag=fileurl id=74 linktext=’ Formandsberetning’ /],
[wpfilebase tag=fileurl id=70 linktext=Regnskab /], 
[wpfilebase tag=fileurl id=72 linktext=’Grundejerforeningen er døende!’ /], 
[wpfilebase tag=fileurl id=69 linktext=’ Vedtægtsforslag’ /]

Last Updated on 23. maj 2017 by Mads Hyldegaard