Medlemsinfo

Iht. GDPR forordningen skal det enkelte medlem eksplicit acceptere foreningens Privatlivspolitik., hvilket foreningen hermed gør opmærksom på, at disse accepteres via tilmeldings- og opdaterings/siden når medlemmet trykker på hhv.  Tilmeld  eller  Send  knapperne.