Grundejerforening – og hva så?

I forbindelse med at ikke medlemmerne i grundejerforeningens område har modtaget en indbydelse til vores 75 års jubilæum, er der sikkert mange som netop har tænkt — grundejerforening – ja og hva så? — hvilket vil være en helt naturlig reaktion, specielt hvis man slet ikke har hørt om grundejerforeningen før.

Ser i på indlæggets billede (kort) kan man se de nuværende medlemmers fordeling i foreningens samlede område. Området grundejerforeningen varetager er de ejendomme i det oprindelige Hasle sogn, der ikke har pligt til at etablere en grundejerforening iht. deres lokalplaner, servitutter osv. Læs mere om foreningens baggrund under Om. Der er mere end 1000 husstande i dette område så det er et overordentligt stort område – faktisk er der adskillige grundejerforeninger der kalder sig Danmarks største med omkring 1000 hustande – så måske vi også skal begynde at bryste os med denne titel 🙂
Nej – størrelsen er ikke en målsætning i sig selv, men den har betydning for hvad det er grundejerforeningen kan tilbyde, og da foreningen er en frivillig ordning uden traditionelle forpligtelser som vedligehold af veje m.m., kan foreningen frit vælge sit eget formål og fokus.

Foreningens virke og formål har indtil april 2016 haft et “effektivt” formål med at udlåne div. af foreningens udstyr til sine medlemmer. I forbindelse med årets generalforsamling hvor bestyrelsen blev tilført nye kræfter, har bestyrelsen ønsket at forandre foreningens virke og formål. I denne overordnede målsætning kan der rummes mange muligheder der kan fremme “fællesskabet”:

  • Information til og fra Hasle Fællesråd (varetager kontakten med kommunen)
  • Information om hvad der sker i det lokale foreningsliv, tennis, svømning, spejder osv.
  • Kommunikationsplatform for lokale undergrupperinger, vejlaug m.m.
  • Information til husejere om div. pligter og krav for området.
  • Information om sociale arrangementer fælles for foreningen og lokalt, fastelavn, sankt hans, vejfest, mosteridage m.m.
  • Oprettelse af løbeklub, cykelklub, tennismakker o.l.
  • Mulighed for at oprette fordels aftaler om snerydning, hækklipning, nabohjælp osv.

Der kunne oplistes mange yderlige forslag men i sidste ende er det op til medlemmerne at stille forslagene, så skal bestyrelsen nok samle dem op.

Skriv gerne til bestyrelsen og stil det spørgsmål som i ønsker besvaret, eller kom forbi på jubilæums dagen og få en snak med os.
Under alle omstændigheder så håber vi i ser positivt på et medlemskab af foreningen.

Uanfægtet om man ser positivt på medlemskab af grundejerforeningen eller ej vil vi rigtigt gerne høre fra jer om hvorfor. Specielt er der nogle konkrete områder som vi ikke har indsigt i herunder den præcise grænseflade til andre grundejerforeninger, vejlaug m.m. Så er man medlem af en anden forening, eller positivt ved at der eksisterer en anden forening for jeres matrikel vi vi rigtigt gerne have det at vide. Der findes ikke et centralt register for dette så det er op til den enkelte forening at “afmærke” sit eget territorium 🙂

Mvh. Bestyrelsen

Last Updated on 23. maj 2017 by Formand