Generalforsamling 2023

Den 30. marts 2023 kl. 18:30 - 21:00

Rymarken 120

Kære medlem

Hermed følger en indbydelse til Solbakken8210’s generalforsamling. Den afholdes torsdag d.30.marts 2023 kl 18:30 – 21:00 på Folkehuset Hasle, Rymarken 118, 8210 Aarhus V.

I bestyrelsen har vi udelukkende haft fokus på overdragelse fra tidligere bestyrelse samt at blive fortrolig med arbejdet. Bestyrelsesarbejdet, samt de ressourcer bestyrelsen besidder, vil også være fokus for dette års generalforsamling. Nye kræfter har tilkendegivet, at de gerne vil være aktive og det er derfor intentionen at bestyrelsen fremadrettet skal drive foreningen og ikke blot holde den i live.

Men vi skal have flere medlemmer i bestyrelsen, hvis det skal være muligt at drive grundejerforeningen i fremtiden. Derfor en inderlig opfordring til at deltage i bestyrelsen (og at møde op til generalforsamlingen). Alternativt er vi nødsaget til at lukke foreningen og det er ikke vores ønske.

Vedtægterne foreskriver, at bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer. Tre ud af de fem medlemmer er i hus. Vores ambitionsniveau for det kommende år er at holde udlånsdelen af foreningen kørende og mødes ca. en gang i kvartalet med fokus på dette i hyggeligt samvær. Dermed ikke skrevet, at andre tiltag ikke er velkomne, men for nu er det, hvad vi har ressourcer til.

Tilmeld jer til generalforsamlingen nedenfor.

Tilmelding senest 20.marts af hensyn til bestilling af let forplejning ved Folkehusets cafe.

Da kun medlemmer med betalt kontingent for 2023 er stemmeberettigede skal vi bede Jer medbringe bevis for indbetaling af kontingent for 2023 – alternativt fremsende dokumentation sammen med tilmelding.

Efter generalforsamlingen vil betalende medlemmer få fremsendt en ny adgangskode. Er man i tvivl om hvad fælles login bruges til, kan man læse om det på hjemmesidens FAQ side.

Har du forslag til dagsorden, interesseret i bestyrelsesarbejdet eller har noget andet på hjerte, så skriv endelig til os via kontaktformularen på foreningens hjemmeside eller direkte til: bestyrelse@solbakken8210.dk. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 25. marts 2023.

Dagsorden 

Årsberetning

Regnskabet samt forslag til budget for 2023 vil blive sendt ud, så I modtager det hurtigst muligt. Vi beklager dette, men da vi ikke kan få direkte adgang til foreningens konto hos Nordea grundet manglende antal bestyrelsesmedlemmer, bliver vi forsinket med regnskabet. Vi håber på Jeres forståelse for dette.

Mvh.

Bestyrelsen

Booking er ikke længere tilladt til denne dato.